Welcome to EduTrigger’s corner,

Featuring exclusive contributions by scholars, education observers, EduTrigger is a project that aims to deliver to policy makers, educational institutions’ managers, students and parents state-of-art and high-qualified analysis as well as reliable data and information about Vietnam education.

All feedbacks and comments are welcomed and appreciated via email at: info@edutrigger.com

Sincerely yours,

EduTrigger Team

///

Chào mừng đến với EduTrigger,

Với sự tham gia đống góp của các chuyên gia, nhà quan sát giáo dục, EduTrigger là dự án nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo cơ sở giáo dục, sinh viên và phụ huynh các phân tích cập nhật và chất lượng; cũng như các nguồn dữ liệu và thông tin tin cậy về thị trường giáo dục Việt Nam.

Mọi thư từ, bài vở, xin vui lòng gửi về địa chỉ email: info@edutrigger.com

Trân trọng,

Nhóm EduTrigger

error: Content is protected !!

Powered by themekiller.com